Formy płatności

1. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail informację potwierdzającą treść złożonego zamówienia (tj. tytuł publikacji, format Pliku oraz cenę).

2. Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty zobowiązany będzie Użytkownik oraz uwzględnia wszelkie rabaty należne Użytkownikowi.

3. Użytkownik dokonuje płatności za zamówiony przez niego Plik za pomocą płatności elektronicznych w serwisie PayU (zgodnie z regulaminem tegoż serwisu).

4. Faktura VAT zostanie przekazana Użytkownikowi w formie elektronicznej jako automatycznie wygenerowany plik w formacie PDF.

5. Plik po otrzymaniu przelewu zostanie niezwłocznie przesłany na Konto Użytkownika. Użytkownik będzie miał możliwość ponownego pobrania zakupionego Pliku za pośrednictwem swojego Konta (zakładka: zamówione ebooki).