Sposoby i koszty wysyłki

1. Sklep oferuje:

a) Sprzedaż plików na zamówienie Użytkownika;

b) Ponowne pobranie  zakupionego pliku z Konta Użytkownika;

c) Ponowne przesłanie linku do zakupionego pliku dla Użytkownika nieposiadającego Konta;

e) Możliwość komentowania, oceniania i umieszczania recenzji przez Użytkownika posiadającego Konto;

d) Zamówienie Newslettera.

2. W celu dokonywania zakupów zarejestrowany Użytkownik musi zalogować się w Serwisie podając swój login i hasło.

3. Oferta sprzedaży plików dotyczy jedynie Plików, dla których podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz cena. Jeżeli w informacji zamieszczonej przy danym Pliku podane są informacje o ograniczeniu terytorialnym dotyczącym dostępności danego Pliku, Plik ten może zostać pobrany wyłącznie na Urządzenie Elektroniczne znajdujące się na terytorium wymienionym w tej informacji.

4. Sprzedaż Pliku następuje po dodaniu Plików do koszyka (ikona dodaj do Koszyka) i złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony Potwierdź i zrealizuj oraz złożeniu dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

5. Złożenie dyspozycji do zapłaty skutkuje zawarciem umowy Sprzedaży pliku między Administratorem a Użytkownikiem.

6. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail informację potwierdzającą treść złożonego zamówienia (tj. tytuł publikacji, format Pliku oraz cenę).

7. Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty zobowiązany będzie Użytkownik oraz uwzględnia wszelkie rabaty należne Użytkownikowi.

8. Użytkownik dokonuje płatności za zamówiony przez niego Plik za pomocą płatności elektronicznych w serwisie PayU (zgodnie z regulaminem tegoż serwisu).

9. Faktura VAT zostanie przekazana Użytkownikowi w formie elektronicznej jako automatycznie wygenerowany plik w formacie PDF.

10. Plik po otrzymaniu przelewu zostanie niezwłocznie przesłany na Konto Użytkownika. Użytkownik będzie miał możliwość ponownego pobrania zakupionego Pliku za pośrednictwem swojego Konta (zakładka: zamówione ebooki).