Nowości (189)

Kategorie:
Wydawca:
Liczba na stronie:
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Romantyczna nuda. Wielka nostalgia za niczym,
  Czy człowiek współczesny ma jeszcze szansę doświadczyć...
  32,30 PLN 38,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Fizyka doświadczalna 1,
  Przedmowa do wydania pierwszego Czterotomowy podręcznik fizyki...
  45,43 PLN 53,45 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Folklor - tradycja i współczesność,
  Niniejszy tom studiów monograficznych, poświęcony szeroko...
  25,50 PLN 30,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Między krytyką a metafizyką,
  Praca jest pierwszą w języku polskim monografią poświęconą...
  71,09 PLN 83,64 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Con Gesu nella barca (Mc 4,35-41; 6,45-52; 8,13-21). Contributo allo studio del discepolato nel Vangelo di Marco,
  W Ewangelii według św. Marka sześć razy zostaje zauważone, że...
  34,00 PLN 40,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Człowiek - ciało i duch. Tom 2: Ujęcie teologiczne,
  O człowieku można mówić z wielu odmiennych punktów widzenia....
  15,30 PLN 18,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Człowiek - ciało i duch. Tom 1: Ujęcie humanistyczne,
  Przez wieki filozofowie szukali i nadal szukają odpowiednich...
  15,30 PLN 18,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Droga konsekrowana - jedność w wielości. Ku małżeństwu - kapłaństwu - życiu zakonnemu,
  Niniejsza publikacja jest studium teologiczno-duchowym w świetle...
  22,10 PLN 26,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii. Wyd. 5.,
  Niniejszy podręcznik jest zbiorem zadań z matematyki wyższej dla...
  18,82 PLN 22,14 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Teoria ciał uporządkowanych,
  Podstawy teorii ciał uporządkowanych stworzone zostały przez...
  43,91 PLN 51,66 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  The Self Industry: Therapy and Fiction,
  Publikacja dotyczy problemów powstałych na styku literatury i...
  48,09 PLN 56,58 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Uwarunkowania radzenia sobie młodzieży w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym,
  W książce zaprezentowano uwarunkowania radzenia sobie młodzieży...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie,
  Autorka - biegły sądowy, pracownik Rodzinnego Ośrodka...
  58,55 PLN 68,88 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Widowisko - teatr - dramat. Wyd. 2. popr. i uzup.,
  Wobec dużej liczby różnego typu wydawnictw na tematy związane...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Ujarzmianie Lewiatana,
  Praca przedstawia główne zagadnienia związane z istotą i...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym,
  Przedstawiona problematyka tajnego współpracownika policji...
  36,59 PLN 43,05 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wartości w muzyce. Studium monograficzne. T. 1,
  Prezentowana książka inicjuje serię opatrzoną tytułem...
  26,14 PLN 30,75 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Stereotyp „czarownicy” i jego modyfikowanie,
  Monografia powstała jako rezultat badań nad dziecięcą...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Uwolnić Pippi!,
  Książka jest zbiorem interpretacji utworów z kręgu literatury...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych),
  W opracowaniu nie tylko ukazano – na przykładzie indywidualnych...
  36,59 PLN 43,05 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych,Anna Nowak

  Anna Nowak

  Zasadnicze cele prezentowanej pracy to: próba syntezy dorobku nauk...
  35,55 PLN 41,82 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Upodobania obrazowe dzieci w wieku przedczytelniczym w zakresie ilustracji książkowej,
  Głównym celem badań przedstawionych w niniejszej pracy była...
  43,91 PLN 51,66 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Przestrzeń kobiety w chrześcijańskiej koncepcji Boga,
  Książka stanowi polemikę z feministyczną krytyką...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  O
  [Jest to] bardzo ciekawy i wartościowy tom studiów dotyczących...
  40,80 PLN 48,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze,
  W ostatnich latach badania nad tzw. źródłami autobiograficznymi...
  25,50 PLN 30,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Spory i sprawy pomiędzy Polakami a zakonem krzyżackim. Akta postępowania przed wysłannikiem papieskim Antonim Zeno z Mediolanu w latach 1422-1423,
  Spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim” to...
  49,30 PLN 58,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Śląsk Cieszyński: obrazy przeszłości a tożsamość miejsc i ludzi,
  Celem niniejszej publikacji jest ukazanie przeszłości,...
  48,09 PLN 56,58 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Światy oświeconych i romantycznych,
  Prace zgromadzone w tomie przybliżają utrwalone przez twórców...
  41,82 PLN 49,20 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zakład Pascala – argumentacja i działanie,
  Książka dotyczy zakładu Pascala, jednego z najbardziej...
  31,37 PLN 36,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Kosmos. Problemy nauk biologicznych, nr 1/2012: Problemy alkoholizmu,
  KOŁĄTAJ A. Słowo wstępne. KUMAŃSKI K. Trochę historii ziemi,...
  12,33 PLN 14,50 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Rytmika Emila Jaques-Dalcroze'a w edukacji i terapii dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej,
  Głównym problemem większości dzieci z ADHD są deficyty uwagi...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Systemy medialne w dobie cyfryzacji,
  Cyfryzację zauważamy przede wszystkim w skali mikro. Niemal...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym,
  Publikacja stanowi próbę ukazania wybranych aspektów wykluczenia...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku,
  Przedmiotem prezentowanych w zbiorze szkiców jest analiza stanu...
  37,64 PLN 44,28 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wartości formalne antycznego dramatu i teatru greckiego,
  Tom zbiorowy „Wartości formalne antycznego dramatu i teatru...
  31,37 PLN 36,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Urbanism as a way of life,
  Miasta, od chwili ich założenia przed wiekami, zawsze były...
  33,46 PLN 39,36 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Strychy/piwnice,
  Strychy/piwnice. Inne przestrzenie to zbiór artykułów młodych...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wiek męski: epopeja rozkładu,
  Starość jest jednym z odwiecznych tematów dzieł literackich, a...
  52,28 PLN 61,50 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  The upland mixed fir coniferous forest „Abietetum albae” Dziubałtowski 1928 in the central part of the Cracow-Częstochowa Upland,
  Monografia stanowi wieloaspektowe studium badawcze obejmujące...
  37,64 PLN 44,28 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 5: Podróże, wędrówki, włóczęgi,
  Artykuły zebrane w tomie można podzielić ze względu na dwa...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Romantyczne lektury,
  Książka Romantyczne lektury przynosi zbiór rozpraw...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Topics in Applied Psycholinguistics,
  Tom Topics in Applied Psycholinguistics pod redakcją Danuty...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach,
  Prace zgromadzone w tomie przybliżają różnorodne aspekty...
  35,55 PLN 41,82 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych,
  Praca poświęcona jest rozległej i złożonej naukowo...
  27,18 PLN 31,98 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego,
  Praca stanowi zbiór artykułów poruszających szeroko rozumianą...
  56,46 PLN 66,42 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Spotkanie kultur,
  Książka Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Prasowa wizja dziewczyny (analiza konfrontatywna polskich i rosyjskich czasopism młodzieżowych),
  Media masowe, będące obecnie jedną z najbardziej...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Studia z hebrajszczyzny biblijnej,
  Rozprawa jest zbiorem studiów poświęconych swoistościom...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Święta Medea. Wyd. 2,
  Prezentowana książka jest zbiorem studiów, esejów, szkiców...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Tożsamość katoptryczna w nowelistyce Stefana Grabińskiego,
  Praca kierowana jest do badaczy zajmujących się okresem Młodej...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Rozważania nad statusem teologii,
  Książka próbuje przybliżyć czytelnikowi jeden z najciekawszych...
  31,37 PLN 36,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939. Wyd. 2,
  Wilno i ziemia wileńska – to teren niezwykle ważny dla polskiej...
  94,10 PLN 110,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku,
  Publikacja W cieniu tragedii wołyńskiej 1943. 70. rocznica...
  31,37 PLN 36,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Sztuka - edukacja - kultura,
  Monografia pt. Sztuka – Edukacja – Kultura. Z teorii i praktyki...
  56,46 PLN 66,42 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Stanisław Wyspiański - obraz bohatera,
  Książka Bogdana Toszy jest publikacją poświęconą dwóm...
  14,64 PLN 17,22 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Sarmackie theatrum. T. 4: Studia o literaturze i książce dawnej,
  To już czwarty tom wydawnictwa Zakładu Historii Literatury Baroku...
  31,37 PLN 36,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Umbra veri,
  W publikacji ukazano przemiany myśli europejskiej, jakie dokonały...
  16,73 PLN 19,68 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Stating the Obvious: Celan - Beckett - Nauman,
  Książka stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czym mogą być...
  12,55 PLN 14,76 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Świat poetycki Gregora Strnišy,
  Książka poświęcona jest poezji jednego z najwybitniejszych...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Tożsamość w wieku informacji,
  Praca adresowana jest do studentów kierunków medioznawczych,...
  31,37 PLN 36,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2: Z perspektywy nowego stulecia,
  W pracy zgromadzono szkice o charakterze analitycznym i...
  16,73 PLN 19,68 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wartości - pracy, rodziny i religii - ciągłość i zmiana,
  Przedmiotem analizy w pracy są śląskie wartości, ich geneza,...
  46,00 PLN 54,12 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Samobójcy Fiodora Dostojewskiego,
  Samobójca Dostojewskiego tworzy niezależny byt, usytuowany na...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  W poszukiwaniu „dobrego życia”. Wyd. 2,
  Książka Wojciecha Kautego pod tytułem W poszukiwaniu „dobrego...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Witt morphisms,
  Rozprawa Witt morphisms omawia właściwości funktora Witta na...
  8,36 PLN 9,84 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Scales of Banach Spaces, Theory of Interpolation and their Applications,
  Celem niniejszej monografii jest omówienie teorii skal przestrzeni...
  10,46 PLN 12,30 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  The biology and ecology of „Betula pendula” Roth on post-industrial waste dumping grounds: the variability range of life history traits,
  Celem pracy była ocena właściwości populacji B. pendula...
  14,64 PLN 17,22 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Sztuka jako interpretacja,
  Czytelnik znajdzie w niniejszej książce inny obraz doświadczenia...
  29,27 PLN 34,44 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  The Shakespearean Tide,
  Książka przybliża czytelnikowi problematykę czasu jako tkanki...
  14,64 PLN 17,22 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zobaczyć sens,
  Książka zawiera cykl artykułów, których autorzy podejmują...
  43,91 PLN 51,66 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Życie rodzinne w sferze zawodów wysokiego ryzyka (na przykładzie zawodu policjanta),
  Zagadnienie pracy ludzkiej i jej wpływu na życie rodzinne w...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej,
  Współczesne teatry — zwłaszcza w mniejszych ośrodkach —...
  52,28 PLN 61,50 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wyobraźnia,
  Książka jest analizą inspirujących do dnia dzisiejszego...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Tam i z powrotem,
  Książka dotyczy bezprecedensowej obecności czeskich i...
  33,46 PLN 39,36 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Daktyloepitryty Bakchylidesa na tle wczesnej kolometrii greckiej,
  Praca jest monografią jednej z głównych miar wierszowych, jakimi...
  37,64 PLN 44,28 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Transgresywne monstrum,
  Tom Transgresywne monstrum ma na celu podjęcie dyskusji...
  31,37 PLN 36,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów...,
  Grupa badaczy i badaczek, socjologów i antropologów, podjęła...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wstęp do wiedzy o grach tradycyjnych,
  Książka stanowi kompendium wiedzy na temat historii gier...
  29,27 PLN 34,44 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie,
  Celem publikacji pt. Z przeszłości i współczesności...
  27,18 PLN 31,98 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologiczna praca z filmem,
  Książka Psychologiczna praca z filmem zawiera pogłębione...
  56,46 PLN 66,42 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zanikanie i istnienie niepełne,
  Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Parafernalia,
  Tytułowe „parafernalia”, to rzeczy osobiste, rzeczom bowiem, a...
  27,18 PLN 31,98 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Współczesna kobieta - szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych,
  Rozpatrywanie zmian jakim ulegały i ulegają role społeczne...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  The Language-Cognition Interface in Bilinguals: An evaluation of the Conceptual Transfer Hypothesis,
  Książka skierowana jest do studentów i pracowników naukowych...
  35,55 PLN 41,82 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zarys gramatyki uogólnień na materiale aforyzmów (ujęcie polsko-rosyjskie),
  Publikacja jest poświęcona opisowi najistotniejszych zagadnień...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Kwestia żydowska w publicystyce Elizy Orzeszkowej,
  Odmienność żydowska była dla Orzeszkowej przeszkodą, ale też,...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Miejskość i duch innowacyjności,
  Książka Miejskość i duch innowacyjności zawiera autorskie...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Yuppie oraz squatter,
  Przedmiotem publikacji Macieja Bernasiewicza są globalne style...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Oblicza twórczości,
  Monografia utrzymana jest w duchu postmodernizmu. Prezentuje z...
  17,77 PLN 20,91 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Słownik pisarzy śląskich. T. 4,
  Czwarty tom Słownika pisarzy śląskich, podobnie jak tomy...
  18,82 PLN 22,14 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia i poczucie sensu życia,
  Co cechuje człowieka szczęśliwego i co odróżnia go od...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Koncepcje oporu we współczesnych naukach społecznych,
  Przedmiotem pracy jest kategoria oporu analizowana w kontekście...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Changes in social awareness on both sides of the border,
  Celem książki pod naukową redakcją Urszuli Swadźby i Daniela...
  29,27 PLN 34,44 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Dziedzictwo romantyczne,
  Tom zbiorowy Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu...
  27,18 PLN 31,98 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wolność wypowiedzi i jej granice,
  Książka Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Republiki literackiej nowoczesności,
  Tematem książki jest kształtowanie się idei nowoczesnej...
  31,37 PLN 36,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Szkice o antyku. T. 1: Antyk odczytany na nowo,
  Publikacja Szkice o antyku jest próbą ukazania różnorodnych...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zoomorfismos fraseológicos del español y del polaco: un estudio contrastivo desde el punto de vista de la lingüística cultural,
  Przedmiotem pracy jest analiza kontrastywna frazeologizmów...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Profanacje, rewizje - przeciw doktrynom,
  Książka Marka Mikołajca – dość skromna pod względem...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  VNDIQVE VICTORES,
  Książka opowiada o odzwierciedleniu rzymskiej idei panowania nad...
  81,55 PLN 95,94 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Ruiny istnienia,
  Ruiny istnienia gromadzą artykuły o siedmiu poetach polskich XX...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zmysł smaku,
  Oddana do rąk Czytelników książka o charakterze monografii...
  33,46 PLN 39,36 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Rzym antyczny. Polityka i pieniądz / The Ancient Rome. Politics and Money. T. 5: Azja Mniejsza w czasach rzymskich / Asia Minor in Roman Times,
  Opracowanie jest zbiorem artykułów dotyczących szeroko...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1,
  Prace zawarte w tym tomie skupiają się wokół twórczości...
  71,09 PLN 83,64 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Sejmiki koronne wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669–1673),
  Publikacja adresowana jest do grona historyków i osób...
  87,82 PLN 103,32 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Sploty tradycji,
  Książka składa się z pięciu „dwugłosów”, poświęconych...
  41,82 PLN 49,20 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Szanować - słuchać - wspierać - chronić,
  Prezentowana praca jest zbiorem kilkunastu tekstów analizujących...
  29,27 PLN 34,44 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Staropolskie teksty i konteksty. T. 7,
  Publikacja – podobnie jak wcześniejsze tomy z tej serii – jest...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wiek XVIII (nie tylko) w szkole,
  Prace zebrane w tomie przełamują stereotypową wizję polskiego...
  33,46 PLN 39,36 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wychowanie a płciowość osób w relacjach międzyludzkich z perspektywy pedagogiki personalistycznej,
  Czas dorastania i dojrzewania stawia przed młodym człowiekiem...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze,
  Naczelną ideę niniejszego tomu stanowi refleksja nad sposobami...
  29,27 PLN 34,44 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Śmierć zwierzęcia,
  Książka Śmierć zwierzęcia. Współczesne zootanatologie jest...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji,
  Praca omawia zagadnienia związane z funkcjonowaniem władzy...
  35,55 PLN 41,82 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Powroty w śmierć,
  Książka zawiera eseje o motywie śmierci w literaturze oraz o...
  28,23 PLN 33,21 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia zeznań świadków (w ćwiczeniach),
  Podręcznik zawiera 41 eksperymentów nawiązujących do...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Sędziowie w II Rzeczypospolitej,
  Rozprawa dotyczy środowiska sędziów z okręgów apelacyjnych...
  58,55 PLN 68,88 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Udział fizyki jądrowej w rozwiązywaniu problemów współczesnej radioterapii,
  Praca ukazuje udział metod eksperymentalnych i obliczeniowych...
  10,46 PLN 12,30 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zdrowie psychiczne uczniów – różne konteksty i odniesienia,
  Praca ma charakter monografii zbiorowej. Jest kontynuacją...
  34,50 PLN 40,59 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Spectres of Shakespeare,
  Rozprawa Jacka Mydli podejmuje zagadnienie recepcji dzieł Williama...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wskaźnikowe składniki mineralne w tkance płucnej osób narażonych na pyłowe zanieczyszczenia powietrza w konurbacji katowickiej,
  Niniejsza praca przedstawia pionierskie w literaturze polskiej...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza,
  Ideą książki jest pokazanie szerokiej perspektywy usytuowania...
  33,46 PLN 39,36 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Promocja zdrowia w środowisku lokalnym,
  Zagadnienia dotyczące zdrowia i promocji zdrowia przedstawione są...
  18,82 PLN 22,14 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Promieniotwórczość naturalna wód źródlanych uzdrowisk południowej Polski,
  Niniejsza praca została podzielona na trzy części. Część...
  33,46 PLN 39,36 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku,
  W pracy omówiono problem depopulacji miast Polski w okresie od...
  46,00 PLN 54,12 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Urban Amazement,
  Tom pt. "Urban amazement" stanowi próbę interdyscyplinarnego...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym,
  Słownik został opracowany w celu przedstawienia sylwetek...
  18,82 PLN 22,14 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI-XX wiek),
  Artykuły zawarte w tomie poruszają zagadnienia recepcji tekstów...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Tajemnicze ogrody 2,
  Teksty pomieszczone w Tajemniczych ogrodach są poświęcone...
  27,18 PLN 31,98 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Tajemnicze ogrody 3,
  Książka zawiera rozprawy i szkice poświęcone klasyce literatury...
  29,27 PLN 34,44 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wokół opowieści Hansa Christiana Andersena,
  Rozprawa zawiera wyniki lektury kilkunastu opowieści Hansa...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Tropy samotności,
  „Związków poezji z samotnością nie sposób ograniczyć do...
  27,18 PLN 31,98 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zapisywanie miejsca,
  W pracy zebrano szkice poświęcone wybranym utworom literackim, w...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Ujmować,
  Lektura dzieł niezwykłego dziewiętnastowiecznego amerykańskiego...
  52,28 PLN 61,50 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Znakowanie trawy albo praktyki filologii,Ryszard Koziołek

  Ryszard Koziołek

  Książka jest zbiorem esejów poświęconych twórcom literatury...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wspomnienia Mietka Pachtera to niecodzienny dokument. Autor...
  21,25 PLN 25,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Tęsknota nachodzi nas jak ciężka choroba. Korespondencja wojenna rodziny Finkelsztejnów (1939-1941),
  Listy - skoncentrowane często na sprawach z punktu widzenia...
  21,25 PLN 25,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942-1945,Jan Grabowski

  Jan Grabowski

  Książka ta opisuje ostatnią fazę zagłady żydowskiej ludności...
  21,25 PLN 25,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Żydów łamiących prawo należy karać śmiercią,
  Książka pokazuje wpływ hitlerowskiego prawodawstwa na...
  17,00 PLN 20,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Getto warszawskie,
  Getta warszawskiego nie ma. Możemy wprawdzie dostrzec okruchy jego...
  51,00 PLN 60,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Pamięć i polityka Droga historyka Zagłady,
  Neumann skinął głową po raz trzeci. Czy zgodziłby się zostać...
  24,65 PLN 29,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich,
  Przewodnik prezentuje w sposób uporządkowany zasoby...
  21,25 PLN 25,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Podstawy sztucznej inteligencji,
  Skrypt zawiera materiał wprowadzający do dziedziny sztuczna...
  23,80 PLN 28,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Pętla dobrego samopoczucia,
  Pętla dobrego samopoczucia to książka o tym, jak dobre...
  29,75 PLN 35,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?,
  Jedna z najważniejszych prac nurtu psychologii dobra i zła. Autor...
  44,12 PLN 51,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia stresu,
  Najlepszy podręcznik wprowadzający w problematykę psychologii...
  40,72 PLN 47,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 5,
  Psychologia. Kluczowe koncepcje to pięć tomów solidnej wiedzy...
  26,35 PLN 31,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 4,
  Psychologia. Kluczowe koncepcje to pięć tomów solidnej wiedzy...
  26,35 PLN 31,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 3,
  Psychologia. Kluczowe koncepcje to pięć tomów solidnej wiedzy...
  26,35 PLN 31,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 1,
  Psychologia. Kluczowe koncepcje to pięć tomów solidnej wiedzy...
  26,35 PLN 31,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 2,
  Psychologia. Kluczowe koncepcje to pięć tomów solidnej wiedzy...
  26,35 PLN 31,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia penitencjarna,
  Psychologia i prawo to rozległe dziedziny wiedzy, które dokonują...
  50,92 PLN 59,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Odsłony tożsamości,
  Tożsamość, „duchowy problem naszych czasów”. Czy jest...
  29,75 PLN 35,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Homoseksualizm męski i kobiecy w perspektywie psychologicznej,
  Autorzy zaprezentowali w swojej monografii wyniki badań...
  29,75 PLN 35,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Niedojrzałość neuromotoryczna dzieci i dorosłych,
  Funkcjonowanie neuromotoryczne stanowi jeden ze wskaźników...
  23,72 PLN 27,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Poradnictwo psychologiczne,
  Kryzysy rozwojowe są naturalnymi zdarzeniami w życiu człowieka....
  39,95 PLN 47,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia ekonomiczna,Tomasz Zaleśkiewicz

  Tomasz Zaleśkiewicz

  Nowoczesny przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu...
  46,75 PLN 55,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Paradoks czasu,
  Jak odzyskać dzień wczorajszy, cieszyć się dniem dzisiejszym i...
  44,12 PLN 51,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zarządzanie publiczne,
  Jedyna książka, w której zarządzanie publiczne przedstawione...
  40,12 PLN 47,20 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Historia gospodarcza,
  Autor omawia ekonomiczne i polityczno-ustrojowe uwarunkowania...
  44,12 PLN 51,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy,
  Zadaniem tego podręcznika jest dostarczenie rzetelnej i aktualnej...
  40,72 PLN 47,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Geny i edukacja,
  Czy geny warunkują nasze szkolne sukcesy i niepowodzenia? Czy...
  27,12 PLN 31,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
  Książka Hanny Olechnowicz ¦ jednego z największych w Polsce...
  27,12 PLN 31,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Bohaterowie z dołów śmierci,
  Dziś wielu z nas już wie, czym jest „Łączka”. Tak nazywana...
  33,15 PLN 39,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Chazarowie. Polityka kultura religia VII-XI wiek,
  Książka do serii Korzenie Europy, zostanie przygotowana zgodnie z...
  46,75 PLN 55,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Carstwo bułgarskie,
  Autorzy, znawcy historii Bułgarii i Bizancjum, prezentują sto lat...
  39,95 PLN 47,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Bizancjum i Arabowie,
  Nowatorskie opracowanie w skali literatury światowej pierwszego...
  46,75 PLN 55,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Konflikty w Sudanie,
  Przystępne przedstawienie konfliktów w Sudanie: najdłuższej...
  30,52 PLN 35,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Konflikt cypryjski,
  Aktualne opracowanie nierozstrzygniętego konfliktu na Cyprze....
  30,52 PLN 35,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Konflikt o Kanał Panamski,
  Autor w całej rozciągłości i z dbałością o szczegóły...
  30,52 PLN 35,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Rwanda. Wojna i ludobójstwo,
  Aktualne omówienie konfliktu między ludami Hutu i Tutsi, który w...
  27,12 PLN 31,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Powszechna historia ustroju,
  Podręcznik przeznaczony dla studentów prawa, administracji i...
  50,92 PLN 59,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Historia literatury włoskiej,
  Książka przedstawia dzieje literatury włoskiej od średniowiecza...
  27,12 PLN 31,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Historia Polski 1914-1989,Ryszard Kaczmarek

  Ryszard Kaczmarek

  Najnowsza synteza dziejów Polski od czasów I wojny światowej,...
  53,55 PLN 63,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Dlaczego poszli za Hitlerem,
  Książka rozpoczyna serię poświęconą II wojnie światowej....
  33,92 PLN 39,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Królowie i królestwa Anglii w czasach Anglosasów. 600-900,
  Ile królestw anglosaskich istniało we wczesnym średniowieczu?...
  33,92 PLN 39,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Historia powszechna. Starożytność,
  Nowoczesna synteza historii starożytnej oparta na najnowszych...
  67,15 PLN 79,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Status moralny zwierząt,
  Czy powinniśmy zakazać cyrków ze zwierzętami i zamknąć ogrody...
  26,35 PLN 31,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Biocybernetyka. Metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej,
  Interdyscyplinarny podręcznik dla studentów i wykładowców...
  33,92 PLN 39,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Homo przypadkiem Sapiens,
  Po 30. latach od pierwszej publikacji tezy o tym, że mózg ludzki...
  23,72 PLN 27,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydanie nowe,
  Znakomity, praktyczny przewodnik dla adeptów nauk przyrodniczych...
  20,32 PLN 23,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Współczesne systemy polityczne,
  Nowe uzupełnione wydanie cieszącego się dużą popularnością...
  30,52 PLN 35,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Państwo,
  Praca uznawana za klasyczną analizę najważniejszej instytucji...
  33,92 PLN 39,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir,
  Najnowsza analiza konfliktu indyjsko-pakistańskiego z...
  30,52 PLN 35,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Etyka i polityka,
  Zebrane w tomie eseje z lat 1985-1999 są świadectwem...
  30,52 PLN 35,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Genialni,
  Eric Weiner poszukiwał już szczęścia na całym świecie...
  29,67 PLN 34,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Laboratorium w szufladzie Chemia,
  „Laboratorium w szufladzie” to cykl książek przeznaczonych...
  27,12 PLN 31,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Teraz. Fizyka czasu,Richard A. Muller

  Richard A. Muller

  Co oznacza słowo „teraz"? Co sprawia, że nieuchwytne...
  31,28 PLN 36,80 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Raporty i korespondencja oficerów werbunkowych departamentu wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego 1915-1916. Zagłębie Dąbrowskie i Częstochowa,
  Praca stanowi kontynuację cyklu wydawniczego pt. Raporty i...
  16,73 PLN 19,68 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Proces dydaktyczno-wychowawczy w edukacji biologicznej. Kompendium – nauczyciel na starcie,
  Niniejsza publikacja ukazuje pełny, ale podany w sposób...
  15,68 PLN 18,45 PLN