Nowości (207)

Kategorie:
Wydawca:
Liczba na stronie:
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Romantyczna nuda. Wielka nostalgia za niczym,
  Czy człowiek współczesny ma jeszcze szansę doświadczyć...
  32,30 PLN 38,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Folklor - tradycja i współczesność,
  Niniejszy tom studiów monograficznych, poświęcony szeroko...
  25,50 PLN 30,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Między krytyką a metafizyką,
  Praca jest pierwszą w języku polskim monografią poświęconą...
  71,09 PLN 83,64 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Droga konsekrowana - jedność w wielości. Ku małżeństwu - kapłaństwu - życiu zakonnemu,
  Niniejsza publikacja jest studium teologiczno-duchowym w świetle...
  22,10 PLN 26,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Człowiek - ciało i duch. Tom 2: Ujęcie teologiczne,
  O człowieku można mówić z wielu odmiennych punktów widzenia....
  15,30 PLN 18,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Człowiek - ciało i duch. Tom 1: Ujęcie humanistyczne,
  Przez wieki filozofowie szukali i nadal szukają odpowiednich...
  15,30 PLN 18,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Con Gesu nella barca (Mc 4,35-41; 6,45-52; 8,13-21). Contributo allo studio del discepolato nel Vangelo di Marco,
  W Ewangelii według św. Marka sześć razy zostaje zauważone, że...
  34,00 PLN 40,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  The Self Industry: Therapy and Fiction,
  Publikacja dotyczy problemów powstałych na styku literatury i...
  48,09 PLN 56,58 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Uwarunkowania radzenia sobie młodzieży w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym,
  W książce zaprezentowano uwarunkowania radzenia sobie młodzieży...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie,
  Autorka - biegły sądowy, pracownik Rodzinnego Ośrodka...
  58,55 PLN 68,88 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Widowisko - teatr - dramat. Wyd. 2. popr. i uzup.,
  Wobec dużej liczby różnego typu wydawnictw na tematy związane...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii. Wyd. 5.,
  Niniejszy podręcznik jest zbiorem zadań z matematyki wyższej dla...
  18,82 PLN 22,14 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Teoria ciał uporządkowanych,
  Podstawy teorii ciał uporządkowanych stworzone zostały przez...
  43,91 PLN 51,66 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Ujarzmianie Lewiatana,
  Praca przedstawia główne zagadnienia związane z istotą i...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym,
  Przedstawiona problematyka tajnego współpracownika policji...
  36,59 PLN 43,05 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wartości w muzyce. Studium monograficzne. T. 1,
  Prezentowana książka inicjuje serię opatrzoną tytułem...
  26,14 PLN 30,75 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Stereotyp „czarownicy” i jego modyfikowanie,
  Monografia powstała jako rezultat badań nad dziecięcą...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Uwolnić Pippi!,
  Książka jest zbiorem interpretacji utworów z kręgu literatury...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych),
  W opracowaniu nie tylko ukazano – na przykładzie indywidualnych...
  36,59 PLN 43,05 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych,Anna Nowak

  Anna Nowak

  Zasadnicze cele prezentowanej pracy to: próba syntezy dorobku nauk...
  35,55 PLN 41,82 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Upodobania obrazowe dzieci w wieku przedczytelniczym w zakresie ilustracji książkowej,
  Głównym celem badań przedstawionych w niniejszej pracy była...
  43,91 PLN 51,66 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Przestrzeń kobiety w chrześcijańskiej koncepcji Boga,
  Książka stanowi polemikę z feministyczną krytyką...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze,
  W ostatnich latach badania nad tzw. źródłami autobiograficznymi...
  25,50 PLN 30,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Spory i sprawy pomiędzy Polakami a zakonem krzyżackim. Akta postępowania przed wysłannikiem papieskim Antonim Zeno z Mediolanu w latach 1422-1423,
  Spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim” to...
  49,30 PLN 58,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  O
  [Jest to] bardzo ciekawy i wartościowy tom studiów dotyczących...
  40,80 PLN 48,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Śląsk Cieszyński: obrazy przeszłości a tożsamość miejsc i ludzi,
  Celem niniejszej publikacji jest ukazanie przeszłości,...
  48,09 PLN 56,58 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Światy oświeconych i romantycznych,
  Prace zgromadzone w tomie przybliżają utrwalone przez twórców...
  41,82 PLN 49,20 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zakład Pascala – argumentacja i działanie,
  Książka dotyczy zakładu Pascala, jednego z najbardziej...
  31,37 PLN 36,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Rytmika Emila Jaques-Dalcroze'a w edukacji i terapii dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej,
  Głównym problemem większości dzieci z ADHD są deficyty uwagi...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku,
  Przedmiotem prezentowanych w zbiorze szkiców jest analiza stanu...
  37,64 PLN 44,28 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wartości formalne antycznego dramatu i teatru greckiego,
  Tom zbiorowy „Wartości formalne antycznego dramatu i teatru...
  31,37 PLN 36,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Tożsamość w wieku informacji,
  Praca adresowana jest do studentów kierunków medioznawczych,...
  31,37 PLN 36,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Stanisław Wyspiański - obraz bohatera,
  Książka Bogdana Toszy jest publikacją poświęconą dwóm...
  14,64 PLN 17,22 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Urbanism as a way of life,
  Miasta, od chwili ich założenia przed wiekami, zawsze były...
  33,46 PLN 39,36 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Systemy medialne w dobie cyfryzacji,
  Cyfryzację zauważamy przede wszystkim w skali mikro. Niemal...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Strychy/piwnice,
  Strychy/piwnice. Inne przestrzenie to zbiór artykułów młodych...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  The upland mixed fir coniferous forest „Abietetum albae” Dziubałtowski 1928 in the central part of the Cracow-Częstochowa Upland,
  Monografia stanowi wieloaspektowe studium badawcze obejmujące...
  37,64 PLN 44,28 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym,
  Publikacja stanowi próbę ukazania wybranych aspektów wykluczenia...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wiek męski: epopeja rozkładu,
  Starość jest jednym z odwiecznych tematów dzieł literackich, a...
  52,28 PLN 61,50 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 5: Podróże, wędrówki, włóczęgi,
  Artykuły zebrane w tomie można podzielić ze względu na dwa...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Romantyczne lektury,
  Książka Romantyczne lektury przynosi zbiór rozpraw...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach,
  Prace zgromadzone w tomie przybliżają różnorodne aspekty...
  35,55 PLN 41,82 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego,
  Praca stanowi zbiór artykułów poruszających szeroko rozumianą...
  56,46 PLN 66,42 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Topics in Applied Psycholinguistics,
  Tom Topics in Applied Psycholinguistics pod redakcją Danuty...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych,
  Praca poświęcona jest rozległej i złożonej naukowo...
  27,18 PLN 31,98 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Spotkanie kultur,
  Książka Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Prasowa wizja dziewczyny (analiza konfrontatywna polskich i rosyjskich czasopism młodzieżowych),
  Media masowe, będące obecnie jedną z najbardziej...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Studia z hebrajszczyzny biblijnej,
  Rozprawa jest zbiorem studiów poświęconych swoistościom...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Święta Medea. Wyd. 2,
  Prezentowana książka jest zbiorem studiów, esejów, szkiców...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Tożsamość katoptryczna w nowelistyce Stefana Grabińskiego,
  Praca kierowana jest do badaczy zajmujących się okresem Młodej...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939. Wyd. 2,
  Wilno i ziemia wileńska – to teren niezwykle ważny dla polskiej...
  94,10 PLN 110,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Rozważania nad statusem teologii,
  Książka próbuje przybliżyć czytelnikowi jeden z najciekawszych...
  31,37 PLN 36,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku,
  Publikacja W cieniu tragedii wołyńskiej 1943. 70. rocznica...
  31,37 PLN 36,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Sztuka - edukacja - kultura,
  Monografia pt. Sztuka – Edukacja – Kultura. Z teorii i praktyki...
  56,46 PLN 66,42 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Sarmackie theatrum. T. 4: Studia o literaturze i książce dawnej,
  To już czwarty tom wydawnictwa Zakładu Historii Literatury Baroku...
  31,37 PLN 36,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Stating the Obvious: Celan - Beckett - Nauman,
  Książka stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czym mogą być...
  12,55 PLN 14,76 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Umbra veri,
  W publikacji ukazano przemiany myśli europejskiej, jakie dokonały...
  16,73 PLN 19,68 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Świat poetycki Gregora Strnišy,
  Książka poświęcona jest poezji jednego z najwybitniejszych...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wartości - pracy, rodziny i religii - ciągłość i zmiana,
  Przedmiotem analizy w pracy są śląskie wartości, ich geneza,...
  46,00 PLN 54,12 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2: Z perspektywy nowego stulecia,
  W pracy zgromadzono szkice o charakterze analitycznym i...
  16,73 PLN 19,68 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Samobójcy Fiodora Dostojewskiego,
  Samobójca Dostojewskiego tworzy niezależny byt, usytuowany na...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  W poszukiwaniu „dobrego życia”. Wyd. 2,
  Książka Wojciecha Kautego pod tytułem W poszukiwaniu „dobrego...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Witt morphisms,
  Rozprawa Witt morphisms omawia właściwości funktora Witta na...
  8,36 PLN 9,84 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Sztuka jako interpretacja,
  Czytelnik znajdzie w niniejszej książce inny obraz doświadczenia...
  29,27 PLN 34,44 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Scales of Banach Spaces, Theory of Interpolation and their Applications,
  Celem niniejszej monografii jest omówienie teorii skal przestrzeni...
  10,46 PLN 12,30 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  The biology and ecology of „Betula pendula” Roth on post-industrial waste dumping grounds: the variability range of life history traits,
  Celem pracy była ocena właściwości populacji B. pendula...
  14,64 PLN 17,22 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  The Shakespearean Tide,
  Książka przybliża czytelnikowi problematykę czasu jako tkanki...
  14,64 PLN 17,22 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zobaczyć sens,
  Książka zawiera cykl artykułów, których autorzy podejmują...
  43,91 PLN 51,66 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Życie rodzinne w sferze zawodów wysokiego ryzyka (na przykładzie zawodu policjanta),
  Zagadnienie pracy ludzkiej i jej wpływu na życie rodzinne w...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej,
  Współczesne teatry — zwłaszcza w mniejszych ośrodkach —...
  52,28 PLN 61,50 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wyobraźnia,
  Książka jest analizą inspirujących do dnia dzisiejszego...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Tam i z powrotem,
  Książka dotyczy bezprecedensowej obecności czeskich i...
  33,46 PLN 39,36 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Transgresywne monstrum,
  Tom Transgresywne monstrum ma na celu podjęcie dyskusji...
  31,37 PLN 36,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów...,
  Grupa badaczy i badaczek, socjologów i antropologów, podjęła...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Daktyloepitryty Bakchylidesa na tle wczesnej kolometrii greckiej,
  Praca jest monografią jednej z głównych miar wierszowych, jakimi...
  37,64 PLN 44,28 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wstęp do wiedzy o grach tradycyjnych,
  Książka stanowi kompendium wiedzy na temat historii gier...
  29,27 PLN 34,44 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie,
  Celem publikacji pt. Z przeszłości i współczesności...
  27,18 PLN 31,98 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zanikanie i istnienie niepełne,
  Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologiczna praca z filmem,
  Książka Psychologiczna praca z filmem zawiera pogłębione...
  56,46 PLN 66,42 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Parafernalia,
  Tytułowe „parafernalia”, to rzeczy osobiste, rzeczom bowiem, a...
  27,18 PLN 31,98 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  The Language-Cognition Interface in Bilinguals: An evaluation of the Conceptual Transfer Hypothesis,
  Książka skierowana jest do studentów i pracowników naukowych...
  35,55 PLN 41,82 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Współczesna kobieta - szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych,
  Rozpatrywanie zmian jakim ulegały i ulegają role społeczne...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zarys gramatyki uogólnień na materiale aforyzmów (ujęcie polsko-rosyjskie),
  Publikacja jest poświęcona opisowi najistotniejszych zagadnień...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Yuppie oraz squatter,
  Przedmiotem publikacji Macieja Bernasiewicza są globalne style...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Kwestia żydowska w publicystyce Elizy Orzeszkowej,
  Odmienność żydowska była dla Orzeszkowej przeszkodą, ale też,...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Miejskość i duch innowacyjności,
  Książka Miejskość i duch innowacyjności zawiera autorskie...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Oblicza twórczości,
  Monografia utrzymana jest w duchu postmodernizmu. Prezentuje z...
  17,77 PLN 20,91 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Słownik pisarzy śląskich. T. 4,
  Czwarty tom Słownika pisarzy śląskich, podobnie jak tomy...
  18,82 PLN 22,14 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia i poczucie sensu życia,
  Co cechuje człowieka szczęśliwego i co odróżnia go od...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Dziedzictwo romantyczne,
  Tom zbiorowy Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu...
  27,18 PLN 31,98 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wolność wypowiedzi i jej granice,
  Książka Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Koncepcje oporu we współczesnych naukach społecznych,
  Przedmiotem pracy jest kategoria oporu analizowana w kontekście...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Republiki literackiej nowoczesności,
  Tematem książki jest kształtowanie się idei nowoczesnej...
  31,37 PLN 36,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Changes in social awareness on both sides of the border,
  Celem książki pod naukową redakcją Urszuli Swadźby i Daniela...
  29,27 PLN 34,44 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Szkice o antyku. T. 1: Antyk odczytany na nowo,
  Publikacja Szkice o antyku jest próbą ukazania różnorodnych...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zoomorfismos fraseológicos del español y del polaco: un estudio contrastivo desde el punto de vista de la lingüística cultural,
  Przedmiotem pracy jest analiza kontrastywna frazeologizmów...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Profanacje, rewizje - przeciw doktrynom,
  Książka Marka Mikołajca – dość skromna pod względem...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  VNDIQVE VICTORES,
  Książka opowiada o odzwierciedleniu rzymskiej idei panowania nad...
  81,55 PLN 95,94 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zmysł smaku,
  Oddana do rąk Czytelników książka o charakterze monografii...
  33,46 PLN 39,36 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Ruiny istnienia,
  Ruiny istnienia gromadzą artykuły o siedmiu poetach polskich XX...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Rzym antyczny. Polityka i pieniądz / The Ancient Rome. Politics and Money. T. 5: Azja Mniejsza w czasach rzymskich / Asia Minor in Roman Times,
  Opracowanie jest zbiorem artykułów dotyczących szeroko...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1,
  Prace zawarte w tym tomie skupiają się wokół twórczości...
  71,09 PLN 83,64 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Sejmiki koronne wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669–1673),
  Publikacja adresowana jest do grona historyków i osób...
  87,82 PLN 103,32 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Sploty tradycji,
  Książka składa się z pięciu „dwugłosów”, poświęconych...
  41,82 PLN 49,20 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Staropolskie teksty i konteksty. T. 7,
  Publikacja – podobnie jak wcześniejsze tomy z tej serii – jest...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Szanować - słuchać - wspierać - chronić,
  Prezentowana praca jest zbiorem kilkunastu tekstów analizujących...
  29,27 PLN 34,44 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wiek XVIII (nie tylko) w szkole,
  Prace zebrane w tomie przełamują stereotypową wizję polskiego...
  33,46 PLN 39,36 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wychowanie a płciowość osób w relacjach międzyludzkich z perspektywy pedagogiki personalistycznej,
  Czas dorastania i dojrzewania stawia przed młodym człowiekiem...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze,
  Naczelną ideę niniejszego tomu stanowi refleksja nad sposobami...
  29,27 PLN 34,44 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Śmierć zwierzęcia,
  Książka Śmierć zwierzęcia. Współczesne zootanatologie jest...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji,
  Praca omawia zagadnienia związane z funkcjonowaniem władzy...
  35,55 PLN 41,82 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Powroty w śmierć,
  Książka zawiera eseje o motywie śmierci w literaturze oraz o...
  28,23 PLN 33,21 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Udział fizyki jądrowej w rozwiązywaniu problemów współczesnej radioterapii,
  Praca ukazuje udział metod eksperymentalnych i obliczeniowych...
  10,46 PLN 12,30 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia zeznań świadków (w ćwiczeniach),
  Podręcznik zawiera 41 eksperymentów nawiązujących do...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Sędziowie w II Rzeczypospolitej,
  Rozprawa dotyczy środowiska sędziów z okręgów apelacyjnych...
  58,55 PLN 68,88 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zdrowie psychiczne uczniów – różne konteksty i odniesienia,
  Praca ma charakter monografii zbiorowej. Jest kontynuacją...
  34,50 PLN 40,59 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Spectres of Shakespeare,
  Rozprawa Jacka Mydli podejmuje zagadnienie recepcji dzieł Williama...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wskaźnikowe składniki mineralne w tkance płucnej osób narażonych na pyłowe zanieczyszczenia powietrza w konurbacji katowickiej,
  Niniejsza praca przedstawia pionierskie w literaturze polskiej...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza,
  Ideą książki jest pokazanie szerokiej perspektywy usytuowania...
  33,46 PLN 39,36 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Promieniotwórczość naturalna wód źródlanych uzdrowisk południowej Polski,
  Niniejsza praca została podzielona na trzy części. Część...
  33,46 PLN 39,36 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Promocja zdrowia w środowisku lokalnym,
  Zagadnienia dotyczące zdrowia i promocji zdrowia przedstawione są...
  18,82 PLN 22,14 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku,
  W pracy omówiono problem depopulacji miast Polski w okresie od...
  46,00 PLN 54,12 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Urban Amazement,
  Tom pt. "Urban amazement" stanowi próbę interdyscyplinarnego...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym,
  Słownik został opracowany w celu przedstawienia sylwetek...
  18,82 PLN 22,14 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI-XX wiek),
  Artykuły zawarte w tomie poruszają zagadnienia recepcji tekstów...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Tajemnicze ogrody 3,
  Książka zawiera rozprawy i szkice poświęcone klasyce literatury...
  29,27 PLN 34,44 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Tajemnicze ogrody 2,
  Teksty pomieszczone w Tajemniczych ogrodach są poświęcone...
  27,18 PLN 31,98 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wokół opowieści Hansa Christiana Andersena,
  Rozprawa zawiera wyniki lektury kilkunastu opowieści Hansa...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Tropy samotności,
  „Związków poezji z samotnością nie sposób ograniczyć do...
  27,18 PLN 31,98 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zapisywanie miejsca,
  W pracy zebrano szkice poświęcone wybranym utworom literackim, w...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Ujmować,
  Lektura dzieł niezwykłego dziewiętnastowiecznego amerykańskiego...
  52,28 PLN 61,50 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Znakowanie trawy albo praktyki filologii,Ryszard Koziołek

  Ryszard Koziołek

  Książka jest zbiorem esejów poświęconych twórcom literatury...
  23,00 PLN 27,06 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Pętla dobrego samopoczucia,
  Pętla dobrego samopoczucia to książka o tym, jak dobre...
  29,75 PLN 35,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Geografia szczęścia,
  W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania autor, wieloletni...
  29,67 PLN 34,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Poznam sympatycznego Boga,
  Autor bestsellerowej „Geografii szczęścia” znów wyrusza w...
  29,67 PLN 34,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia penitencjarna,
  Psychologia i prawo to rozległe dziedziny wiedzy, które dokonują...
  50,92 PLN 59,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Odsłony tożsamości,
  Tożsamość, „duchowy problem naszych czasów”. Czy jest...
  29,75 PLN 35,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Homoseksualizm męski i kobiecy w perspektywie psychologicznej,
  Autorzy zaprezentowali w swojej monografii wyniki badań...
  29,75 PLN 35,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Poradnictwo psychologiczne,
  Kryzysy rozwojowe są naturalnymi zdarzeniami w życiu człowieka....
  39,95 PLN 47,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Niedojrzałość neuromotoryczna dzieci i dorosłych,
  Funkcjonowanie neuromotoryczne stanowi jeden ze wskaźników...
  23,72 PLN 27,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia ekonomiczna,Tomasz Zaleśkiewicz

  Tomasz Zaleśkiewicz

  Nowoczesny przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu...
  46,75 PLN 55,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia stresu,
  Najlepszy podręcznik wprowadzający w problematykę psychologii...
  40,72 PLN 47,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Paradoks czasu,
  Jak odzyskać dzień wczorajszy, cieszyć się dniem dzisiejszym i...
  44,12 PLN 51,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?,
  Jedna z najważniejszych prac nurtu psychologii dobra i zła. Autor...
  44,12 PLN 51,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 4,
  Psychologia. Kluczowe koncepcje to pięć tomów solidnej wiedzy...
  26,35 PLN 31,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 5,
  Psychologia. Kluczowe koncepcje to pięć tomów solidnej wiedzy...
  26,35 PLN 31,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 3,
  Psychologia. Kluczowe koncepcje to pięć tomów solidnej wiedzy...
  26,35 PLN 31,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 1,
  Psychologia. Kluczowe koncepcje to pięć tomów solidnej wiedzy...
  26,35 PLN 31,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 2,
  Psychologia. Kluczowe koncepcje to pięć tomów solidnej wiedzy...
  26,35 PLN 31,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zarządzanie publiczne,
  Jedyna książka, w której zarządzanie publiczne przedstawione...
  40,12 PLN 47,20 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Historia gospodarcza,
  Autor omawia ekonomiczne i polityczno-ustrojowe uwarunkowania...
  44,12 PLN 51,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy,
  Zadaniem tego podręcznika jest dostarczenie rzetelnej i aktualnej...
  40,72 PLN 47,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Geny i edukacja,
  Czy geny warunkują nasze szkolne sukcesy i niepowodzenia? Czy...
  27,12 PLN 31,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
  Książka Hanny Olechnowicz ¦ jednego z największych w Polsce...
  27,12 PLN 31,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Bohaterowie z dołów śmierci,
  Dziś wielu z nas już wie, czym jest „Łączka”. Tak nazywana...
  33,15 PLN 39,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Chazarowie. Polityka kultura religia VII-XI wiek,
  Książka do serii Korzenie Europy, zostanie przygotowana zgodnie z...
  46,75 PLN 55,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Carstwo bułgarskie,
  Autorzy, znawcy historii Bułgarii i Bizancjum, prezentują sto lat...
  39,95 PLN 47,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Bizancjum i Arabowie,
  Nowatorskie opracowanie w skali literatury światowej pierwszego...
  46,75 PLN 55,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Konflikty w Sudanie,
  Przystępne przedstawienie konfliktów w Sudanie: najdłuższej...
  30,52 PLN 35,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Konflikt cypryjski,
  Aktualne opracowanie nierozstrzygniętego konfliktu na Cyprze....
  30,52 PLN 35,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Konflikt o Kanał Panamski,
  Autor w całej rozciągłości i z dbałością o szczegóły...
  30,52 PLN 35,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Powszechna historia ustroju,
  Podręcznik przeznaczony dla studentów prawa, administracji i...
  50,92 PLN 59,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Rwanda. Wojna i ludobójstwo,
  Aktualne omówienie konfliktu między ludami Hutu i Tutsi, który w...
  27,12 PLN 31,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Historia literatury włoskiej,
  Książka przedstawia dzieje literatury włoskiej od średniowiecza...
  27,12 PLN 31,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Dlaczego poszli za Hitlerem,
  Książka rozpoczyna serię poświęconą II wojnie światowej....
  33,92 PLN 39,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Historia Polski 1914-1989,Ryszard Kaczmarek

  Ryszard Kaczmarek

  Najnowsza synteza dziejów Polski od czasów I wojny światowej,...
  53,55 PLN 63,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Historia powszechna. Starożytność,
  Nowoczesna synteza historii starożytnej oparta na najnowszych...
  67,15 PLN 79,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Królowie i królestwa Anglii w czasach Anglosasów. 600-900,
  Ile królestw anglosaskich istniało we wczesnym średniowieczu?...
  33,92 PLN 39,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Status moralny zwierząt,
  Czy powinniśmy zakazać cyrków ze zwierzętami i zamknąć ogrody...
  26,35 PLN 31,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Biocybernetyka. Metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej,
  Interdyscyplinarny podręcznik dla studentów i wykładowców...
  33,92 PLN 39,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Homo przypadkiem Sapiens,
  Po 30. latach od pierwszej publikacji tezy o tym, że mózg ludzki...
  23,72 PLN 27,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Współczesne systemy polityczne,
  Nowe uzupełnione wydanie cieszącego się dużą popularnością...
  30,52 PLN 35,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir,
  Najnowsza analiza konfliktu indyjsko-pakistańskiego z...
  30,52 PLN 35,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Etyka i polityka,
  Zebrane w tomie eseje z lat 1985-1999 są świadectwem...
  30,52 PLN 35,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Genialni,
  Eric Weiner poszukiwał już szczęścia na całym świecie...
  29,67 PLN 34,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Laboratorium w szufladzie Chemia,
  „Laboratorium w szufladzie” to cykl książek przeznaczonych...
  27,12 PLN 31,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Ocalony z Zagłady,
  „Słyszę płacz i krzyki. Wszystkich ogarnia straszliwe...
  15,30 PLN 18,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Klucze i Kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych, 1939-1950,Jan Grabowski

  Jan Grabowski

  W napisanym po 1945 r. eseju poświęconym krótko- i długofalowym...
  25,50 PLN 30,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Szkice piórkiem,Andrzej Bobkowski

  Andrzej Bobkowski

  ANDRZEJ BOBKOWSKI urodził się 27 października 1913 roku w Wiener...
  67,15 PLN 79,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Anty-Lewiatan. Doktryna polityczna i prawna Murraya Newtona Rothbarda,
  Anty-Lewiatan. Doktryna polityczna i prawna Murraya Newtona...
  20,83 PLN 24,50 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Ekonomia w jednej lekcji,
  Jak pisze autor we wstępie, Ekonomia w jednej lekcji „ma...
  16,92 PLN 19,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie,
  "Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie" to esej Ludwiga von Misesa,...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Pod prąd głównego nurtu ekonomii,
  Autorzy książki — młodzi ekonomiści z Wrocławia —...
  10,63 PLN 12,50 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza,
  Profesor Jesús Huerta de Soto przedstawia wyczerpującą analizę...
  20,40 PLN 24,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Dzieła zebrane, tom I,
  „O ponadprzeciętności Adama Heydla jako teoretyka ekonomii...
  23,80 PLN 28,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Marksizm. Krytyka,
  Książka Marksizm. Krytyka zbiera w jednym tomie interpretację i...
  17,00 PLN 20,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wielki Kryzys w Ameryce,
  Zgodnie z obowiązującym przez 50 lat tradycyjnym, ortodoksyjnym...
  23,80 PLN 28,00 PLN
 • NOWOŚĆ
  Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej. Statyka,
  Skrypt zawiera zbiór zadań ze statyki, będącej podstawą...
  Niedostępny
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Numerical Methods,
  W podręczniku zaprezentowano podstawowy kurs metod numerycznych...
  27,20 PLN 32,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zbiór zadań z mechaniki konstrukcji prętowych. Zagadnienia statyczne,
  Skrypt powstał w Zakładzie Mechaniki Budowli i Zastosowań...
  37,40 PLN 44,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Ekonomiczny punkt widzenia,
  Murray N. Rothbard (1926-1995) był człowiekiem wyposażonym...
  25,50 PLN 30,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Teoria socjalizmu i kapitalizmu,
  Teoria socjalizmu i kapitalizmu to zwięzła, logiczna i...
  21,25 PLN 25,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Austriacy o standardzie złota,
  Książka Austriacy o standardzie złota jest zbiorem prac M. N....
  15,30 PLN 18,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Dzieła zebrane, tom II,
  „O ponadprzeciętności Adama Heydla jako teoretyka ekonomii...
  23,80 PLN 28,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Etyka produkcji pieniądza,
  W powszechnym odczuciu produkcja pieniądza różni się zasadniczo...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Kapitalizm, socjalizm i prawa własności,
  Praca Mateusza Machaja to próba uchwycenia, na czym w istocie...
  17,00 PLN 20,00 PLN
 • NOWOŚĆ
  Etyczny i pragmatyczny,Katarzyna Kłosińska

  Katarzyna Kłosińska

  "Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 rok"...
  Niedostępny
 • NOWOŚĆ
  Wirtualne ciało sztuki,
  Jak rewolucja technologiczna XX wieku głęboko przeobraziła...
  Niedostępny
 • NOWOŚĆ
  Cytadela. Nieśmiertelni,
  Cytadela - pierwszy tom powieści Tomasza Łysiaka Nieśmiertelni -...
  Niedostępny
 • NOWOŚĆ
  Śniąc o potędze,Agnieszka Haska

  Agnieszka Haska

  Niewiele osób wie, że przed drugą wojną światową kwitł w...
  Niedostępny
 • NOWOŚĆ
  Raperzy kontra filomaci,
  Raperzy kontra filomaci to studium porównawcze filomatów,...
  Niedostępny
 • NOWOŚĆ
  W Warszawie. Z Kronik Prusa t. 1,Bolesław Prus

  Bolesław Prus

  Książka W Warszawie. Wybór z „Kronik” jest trzytomowym...
  Niedostępny
 • NOWOŚĆ
  W Warszawie. Z Kronik Prusa t. 2,
  Książka W Warszawie. Wybór z „Kronik” jest trzytomowym...
  Niedostępny
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Darwin, Bóg i sens życia,
  Czy religia i nuka są skazane na konflikt? Czy można wierzyć w...
  42,42 PLN 49,90 PLN
 • NOWOŚĆ
  Tworzywa ceramiczne. Ćwiczenia laboratoryjne,
  Skrypt przeznaczony do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów...
  Niedostępny
 • NOWOŚĆ
  Dialog filmu z literaturą. Scenariusze lekcji dla liceum i technikum,
  Dlaczego warto zaprosić Greenawaya na lekcję podsumowującą...
  Niedostępny
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wymiana masy w przepływie gaz-ciecz w mikroreaktorach. Zeszyt
  Mikroreaktory są nowymi, coraz częściej stosowanymi, aparatami,...
  12,75 PLN 15,00 PLN


Szanowny Czytelniku!
W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) prosimy Cię o ponowienie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Dbamy o Twoją prywatność.
Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili w stopce strony, klikając w link "RODO".

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Copernicus Center Press, w tym zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będziemy my: Copernicus Center Press z siedzibą w Krakowie (dalej także będziemy używać skrótu „CCPress”).

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby:

 • - dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,
 • - zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
 • - pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań,
 • - dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom.

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk „Tak, zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności serwisu BramyNauki.pl, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z narzędzia dostępnego w stopce strony.

Tak, zgadzam się