Folklor - tradycja i współczesność

Folklor - tradycja i współczesność

ISBN: 978-83-231-3524-1
Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika


Kategorie: Historia , Socjologia
Dostępność:
DOSTĘPNY

Format:
Pdf
Cena: 25,50 PLN 30,00 PLN
0 reviews  
Opis rozszerzony
Ilość stron:270
Rok wydania:2016
Dostępne formaty:pdf

Opis

Niniejszy tom studiów monograficznych, poświęcony szeroko pojętym zjawiskom folkloru, ma uzmysłowić czytelnikom, że badania folklorystyczne są potrzebną i ważną częścią antropologii kulturowej, ogarniającej różne okresy, nurty, środowiska i działania. W jej obszarze jest miejsce na tradycję i współczesność, na dawne obyczaje, obrzędy i wierzenia, ginące formy folkloru, jak też współczesne działania i przekonania, których naturalnym środowiskiem popularyzacji staje się Internet. Póki w człowieku istnieje potrzeba przynależności do jakiejś grupy, która będzie z nim dzielić pasje i poglądy o świecie, nierzadko wbrew oficjalnym sądom, dopóty istnieje w kulturze przestrzeń na folklor; folklor rozumiany jako zespół powtarzalnych wzorców komunikacyjnych – werbalnych, wizualnych, audialnych czy mieszanych, o określonej tematyce i zakresie funkcji społecznych. W tym kontekście za Stefanem Czarnowskim można powiedzieć, że „Folklor nie jest tylko tradycją”, lecz stałym, integralnym składnikiem kultury współczesnej.

Recenzje (0)

Nie ma żadnych recenzjiWybrane książki autora

Wybrane książki kategorii