Nowości (205)

Kategorie:
Wydawca:
Liczba na stronie:
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Kategorie swój i obcy w rosyjskim myśleniu politycznym,
  "Skąd się biorą polskie rusofobiczne nastroje? - Moim zdaniem...
  6,80 PLN 8,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Słowa i zbawienie. Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama,
  Głównym zamierzeniem pracy jest sformułowanie poglądu na temat...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Lęk nowoczesny,
  Nowoczesność jest jednocześnie kuszącym i niepojącym projektem...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Nasza Europa,
  Bronisław Geremek był wybitnym historykiem i wybitnym politykiem...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Dziennikarstwo i świat mediów,
  Rozszerzone i zaktualizowane kompendium wiedzy o dziennikarstwie i...
  12,16 PLN 14,30 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Sprawy polskie minionego wieku,
  Przekazujemy do rąk czytelnika, wybór rozpraw i esejów...
  11,05 PLN 13,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Dziennikarstwo wobec nowych mediów,
  Publikacja przedstawia główne kierunki zmian w dziennikarstwie, w...
  12,16 PLN 14,30 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Walka z wyrazami obcymi w Niemczech - historia i współczesność,
  Monografia przedstawia historię zwalczania wyrazów pochodzenia...
  12,75 PLN 15,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Lingwistyka mentalna w zarysie,
  Książka przedstawia zarys tego obszaru współczesnego...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich w granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny,
  Praca stanowi pierwszą w literaturze polskiej całościową...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Funkcje komunikacji niewerbalnej w interakcji mówcy i tłumacza,
  Jest to pierwsza polska książka poświęcona roli gestu w...
  11,90 PLN 14,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Język w relacji do... a językoznawstwo kognitywne,
  Seria "Międzykulturowe Konteksty Kognitywizmu", zainicjowana w...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Francuska lingwistyczna teoria dyskursu Historia tendencje perspektywy,
  Francuska teoria zwana analizą dyskursu pojawiła się jako nowa...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Cień wiśni,
  Książka proponuje krytyczne spojrzenie na miejsce i funkcje...
  14,45 PLN 17,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Brak absolutu,
  Książka Doroty Barańskej pokazuje, że pojęcia zła i dobra są...
  12,75 PLN 15,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Parametry pożądania Kultura odmieńców wobec homofobii,
  Studia nad mniejszościami seksualnymi prowadzone z pozycji...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Kultury i porównania,
  Książka stanowiąca oryginalny i cenny wkład w rozważania nad...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Prekolumbijski image Peru,
  Celem niniejszej książki jest próba ukazania, w jaki sposób...
  9,95 PLN 11,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Rzeczy i zagłada,
  Jako jedno z najważniejszych doświadczeń historii XX wieku i...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Przetrwanie i przetwarzanie,
  Książka jest próbą przedstawienia głównych cech programów...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Słownik terminologii medialnej,
  Pierwsze naukowe opracowanie terminów medialnych na gruncie...
  17,00 PLN 20,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Słownik idiomatyczny francusko-polski,
  - obszerny wybór idiomatyki współczesnego języka francuskiego-...
  25,50 PLN 30,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Ultraliteratura,
  Pojawiający się w tytułowym haśle przedrostek „ultra”...
  11,90 PLN 14,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Geopoetyka,
  Geopoetyka to przede wszystkim pojęcie-w-działaniu, które...
  13,60 PLN 16,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Antropologia literatury,
  Dominantą, która spaja pola badawcze książki, jest...
  14,45 PLN 17,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Mody w kulturze i literaturze popularnej,
  „Popkultura jest jak moda – wzorem zmiany społecznej, w...
  11,90 PLN 14,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Miejsca Leśmiana,
  Nie jest to książka o Leśmianie, lecz o wielu „Leśmianach”...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Muzyka w literaturze,
  Książka ta jest próbą ujęcia związków literatury z muzyką w...
  11,05 PLN 13,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Literatura jako trop rzeczywistości,
  Literatura - zwłaszcza literatura nowoczesna - staje się tym...
  9,95 PLN 11,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami,
  Użyta w tomie formuła „pisarstwa pomiędzy” zakłada...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Melancholijne spojrzenie,
  Melancholijne spojrzenie to zbiór dziewięciu szkiców...
  12,75 PLN 15,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Scena we krwi Szekspira tragedia zemsty,
  Książka szuka odpowiedzi na pytania: Czym w istocie jest tragedia...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie,
  Autorka – uznana specjalistka w dziedzinie badań nad tekstami...
  10,80 PLN 12,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Imiona Boga,Dominika Oramus

  Dominika Oramus

  Imiona Boga to w polskiej krytyce literackiej pionierska praca na...
  11,05 PLN 13,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Anty-teoria literatury,
  Jak właściwie myśleć dzisiaj o teorii literatury? Jak ją...
  11,65 PLN 13,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wybór pism estetycznych,
  Edward Abramowski należy do tych myślicieli, którzy wywarli...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Dowcipy językowe z dawnych czasów,
  Pierwszym celem opracowania monograficznego jest przedstawienie...
  12,75 PLN 15,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Inwencje i repetycje,
  Książka Hanny Marciniak poświęcona jest twórczości poetyckiej...
  9,95 PLN 11,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Historia literatury kresowej,
  Dzisiaj Kresy stanowią supernazwę (arcykategorię) ogarniającą...
  12,75 PLN 15,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Żagary Środowisko kulturowe grupy literackiej,
  Tom Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej zawiera studia...
  11,14 PLN 13,10 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Fantasy Ewolucja gatunku,
  Fantasy. Ewolucja gatunku stanowi interesują i ambitną próbę...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Polski Whitman,
  Książka jest próbą refleksji zarówno nad samym zagadnieniem...
  10,80 PLN 12,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Złotnik i śpiewak,
  Książka poświęcona jest twórczości lirycznej dwóch...
  11,65 PLN 13,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Literatura której nie ma,
  Książka stanowi zbiór szkiców poświęconych reprezentacji...
  10,80 PLN 12,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Enklawy wolności,
  Książka podejmuje problem obecności i recepcji niezależnej...
  11,65 PLN 13,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Opowieści skolonizowanego/kolonizatora,
  Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów...
  9,95 PLN 11,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Mowa przytaczana w narracjach Marguerite Duras,
  W powieściowych fabułach mówiące postaci tworzą wydarzenia...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Literatura świadomości,
  HORYZONTY NOWOCZESNOŚCI. Tom 77 Samuel Beckett jest w tej...
  11,65 PLN 13,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Poeta romantyczny i nieromantyczne czasy,
  Konstrukcja romantycznego "Ja" - od poematu podróży do wyznania...
  12,16 PLN 14,30 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Romantyzm i nowoczesność,
  Celem prezentowanej książki jest rozpoczęcie dialogu na temat...
  10,80 PLN 12,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Ślady obecności,
  "Ślady obecności" to rezultat zaproszenia, z jakim zwróciliśmy...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Komparatystyka dzisiaj tom 1,
  Komparatystyka dzisiaj. Problemy teoretyczne jest refleksją o...
  9,95 PLN 11,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Nasze problemy,
  Książka proponuje krytyczną formułę analizy bezrobocia i biedy...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Fantazmat zróżnicowany,
  Książka zawiera rozległą analizę kulturowych aspektów...
  10,80 PLN 12,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  O śmierci seksie i metodzie in vitro,
  Autorka podnosi w swej książce trudne i złożone zagadnienia...
  9,95 PLN 11,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Kultura po przejściach, osoby z przeszłością t.1,
  Ludzkie sposoby radzenia sobie z opresywnymi, deprecjonującymi,...
  11,90 PLN 14,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku,
  Autorzy pokazują Japonię jako kraj podlegający nieustannym i...
  13,60 PLN 16,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury,
  Książka jest rezultatem interdysplinarnych dociekań, od...
  10,80 PLN 12,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wirtualne realis,
  Czym może być rzeczywistość człowieka w czasach...
  9,95 PLN 11,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Podmiot i dyskurs w świetle myśli wybranych przedstawicieli poststrukturalizmu francuskiego,
  Niniejsza praca jest próbą opisania kierunku zwanego...
  13,60 PLN 16,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Metafizyka egzystencjalna Karla Jaspersa,
  Jest to monografia o szczególnej wartości, gdyż pozwala uzyskać...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Pojęcia Jak reprezentujemy i kategoryzujemy świat,
  Czy pojęcia są subiektywnymi tworami umysłu czy też wiernym...
  12,75 PLN 15,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Estetyka wirtualności,
  Tom zbiorowy Estetyka wirtualności jest z pewnością ważną i...
  12,84 PLN 15,10 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Literatura a myśl słaba,
  Książka Literatura a myśl słaba przedstawia podstawowe...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Dialektyka Hegla,
  Dialektyka Hegla, która w pewnych kręgach uchodzi za wykład...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  W stronę ontologii,
  Tematem książki są dwa dwudziestowieczne projekty ontologii:...
  11,05 PLN 13,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wieża Babel,
  Seria HORYZONTY NOWOCZESNOŚCI. Tom 92 Książka stanowi...
  12,75 PLN 15,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Autentyczność i nowoczesność,
  Książka stanowi próbę analizy metamorfoz, jakim podlegało...
  10,80 PLN 12,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Humanizm performatywny,
  Książka ta skupia się na roli filozofii w twórczości Witolda...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wiedza Byt Człowiek Z głównych zagadnień filozofii,Jan Hartman

  Jan Hartman

  Traktat filozoficzny, podejmujący fundamentalne zagadnienia...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Sprawiedliwość na końcu języka,
  W niniejszej książce proponuję całościową lekturę dzieła...
  17,00 PLN 20,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Dyskurs oświeceniowy Filozofia ks. Antoniego Jakuba Wiśniewskiego SchP (1718-1774),
  Prezentowana książka przedstawia myśl filozoficzną ks....
  11,05 PLN 13,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Granice rozumienia i interpretacji,
  W jednym ze swoich esejów Habermas nazwał hermeneutykę Gadamera...
  12,16 PLN 14,30 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Dekonstrukcja - rozumienie - interpretacja.,
  Rozważania zawarte w niniejszej książce dotyczą głównie...
  9,95 PLN 11,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Gilles Deleuze Struktury maszyny kreacje,
  Gilles Deleuze. Struktury - Maszyny - Kreacje to pierwsza w języku...
  9,95 PLN 11,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Etyczne i prawne granice badań naukowych,
  W sierpniu 2008 r. przedstawiciele różnych dyscyplin nauki...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Filozofia przyrody współcześnie,
  Na niniejszy tom składają się wybrane teksty referatów...
  10,80 PLN 12,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Filozofia polskiego romantyzmu. Kultura i myśl polska. Prace wybrane, t.2,
  Problem religii w ideologiach "Polski odradzającej się": od...
  12,16 PLN 14,30 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Odsłonięcie,
  „Odsłonięcie” jest systematyczną rekonstrukcją koncepcji...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Początki ludzkiego życia,
  Przedstawiany tom, który ma wprowadzać zainteresowanych...
  10,80 PLN 12,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Mit psychologiczny w starożytnych Indiach,
  Niniejsza praca jest twórczą próbą zinterpretowania całej...
  17,00 PLN 20,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Okruchy psychoanalizy,
  Książka jest propozycją nowego odczytania wybranych wątków...
  12,16 PLN 14,30 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Moralność i profesjonalizm,
  Czy przedstawiciel jakiegoś zawodu - lekarz, prawnik, polityk - ma...
  12,16 PLN 14,30 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Polityka filozofii. Eseje,Jan Hartman

  Jan Hartman

  "Książka, którą składam w ręce czytelników, jest podwójnie...
  9,95 PLN 11,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Logos niepojęty,
  Pozornie czysto teologiczny tytuł kryje próbę przedstawienia...
  11,14 PLN 13,10 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Stanisław Brzozowski drogi myśli,
  Andrzej Walicki (ur. 1930) jest historykiem filozofii i myśli...
  17,00 PLN 20,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Modus. Prace z historii sztuki. Tom VII,
  Modus. Prace z historii sztuki to kontynuacja „Prac z Historii...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wybór pism estetycznych,
  Pisma Konstantego Regameya stanowią istotny fragment obrazu...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wybór pism estetycznych,
  Józef Kremer, autor Podróży do Włoch i Listów z Krakowa,...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Duże dzieło sztuki,
  Sztuka współczesna jest świadectwem kreatywności,...
  12,75 PLN 15,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wybór pism estetycznych,
  Seria KLASYCY ESTETYKI POLSKIEJ
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Display,
  Display to próba szerszego spojrzenia na problematykę wystawy i...
  13,60 PLN 16,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX Część II Matejko i Wyspiański,
  Pierwsze opracowanie ważnej części dziejów sztuki Krakowa,...
  14,62 PLN 17,20 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX część IV Malarstwo witrażowe,
  Publikacja jest monografią dziewiętnastowiecznych witraży...
  18,70 PLN 22,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Drzwi do plakatu,
  Czytelników zainteresowanych semiotyką i kognitywizmem...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  W cieniu Brechta. Niemieckojęzyczny dramat powojenny 1945-1995,
  Autorka przedstawia rodzaj portretów kilkunastu wybranych...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wybór pism estetycznych Stefan Szuman,
  Wybór pism estetycznych Stefana Szumana O roli sztuki w życiu...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Iluzja w malarstwie,
  Celem tej książki nie jest napisanie historii malarstwa...
  10,80 PLN 12,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Obraz płynny,
  Teksty Georgesa Didi-Hubermana, współczesnego francuskiego...
  10,80 PLN 12,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Znaczenia przemijania,
  "Znaczenia przemijania" podejmują próbę przybliżenia...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wybór pism estetycznych,
  "W tytułach prac Witkiewicza uderza to, że nie pojawia się w...
  10,80 PLN 12,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Materia sztuki,
  Książka stanowi plon XXXIV konferencji ogólnopolskiej,...
  12,16 PLN 14,30 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wybór pism estetycznych,
  Henryk Struve – filozof i estetyk, jedna z najbarwniejszych...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Temperament uwagi,
  "Błażej Szymura zajmuje się tym, co podstawowe w umyśle...
  9,95 PLN 11,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zagadka drugiej płci Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie 58,
  Dyskusje wokół "różnicy seksualnej" stały się jednym z...
  11,05 PLN 13,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Jan Paweł II i polski świat akademicki,
  Książka Jan Paweł II a polski świat akademicki jest próbą...
  14,45 PLN 17,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zarządzanie publiczne,
  Jedyna książka, w której zarządzanie publiczne przedstawione...
  40,12 PLN 47,20 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wybór pism estetycznych,
  "W bogatym dorobku muzykologicznym Zofii Lissy (ur. 19 X 1908 we...
  10,80 PLN 12,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Z ziemi włoskiej do Polski,
  "Podręczniki dr Ewy Lipińskiej są bardzo znane i często...
  12,84 PLN 15,10 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Bohaterowie z dołów śmierci,
  Dziś wielu z nas już wie, czym jest „Łączka”. Tak nazywana...
  33,15 PLN 39,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Meksyk od kuchni,
  Książka opowiada o meksykańskiej historii z perspektywy...
  12,75 PLN 15,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Obywatelki,
  Tomasz Wysłobocki zaprasza czytelnika do fascynującej podróży...
  13,60 PLN 16,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Kronika Thietmara,
  To jeden z najcenniejszych zabytków historiografii europejskiej z...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Ze świata średniowiecznej symboliki,
  W prezentowanej książce autorzy omawiają sposób składania...
  12,75 PLN 15,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa,
  Rozgłośnia Polska RWE, która nadawała swoje audycje z Monachium...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Pasaż tekstowy,
  Podstawowym doświadczeniem modernizmu jest sytuacja...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Po Kapuścińskim,Urszula Glensk

  Urszula Glensk

  Zbiór szkiców o współczesnym reportażu i dokumentalistyce...
  11,90 PLN 14,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Rewolucja w pamięci historycznej,
  Napisana przez historyków z Uniwersytetu Śląskiego książka...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław,
  "...tragizm losów i klęsk osobistych obu bohaterów konfiktu...
  9,95 PLN 11,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Fantomowe ciało króla,
  Książka jest propozycją przepisania historii Polski oraz...
  13,60 PLN 16,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Książę Olgierd Czartoryski (1888-1977),
  Książę Olgierd był przedstawicielem jednego z najznakomitszych...
  11,90 PLN 14,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Dzieje Polski średniowiecznej,
  "Dzieje Polski średniowiecznej Romana Grodeckiego, Stanisława...
  17,00 PLN 20,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Hetman Piotr Doroszenko a Polska,
  Dzieło zmarłego przed laty badacza, jednego z najlepszych...
  13,60 PLN 16,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Rzeczpospolita Krakowska jej lata i ludzie,
  Są to zwięzłe dzieje Wolnego Miasta Krakowa w latach 1815-1846:...
  11,05 PLN 13,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych 1866-1914,
  Dziewiętnastowieczną Galicję, cieszącą się po roku 1866...
  11,05 PLN 13,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Kot czarownicy,
  Książka Pawła Rutkowskiego Kot czarownicy. Demon osobisty w...
  11,05 PLN 13,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Kalendarium Lwowa 1918-1939,
  Ukazana w książce panorama dziejów Lwowa między 22 listopada...
  17,00 PLN 20,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Żydzi w okresie drugiej świątyni,
  Autor nakreśla szeroką panoramę dziejów ludu wybranego w...
  12,75 PLN 15,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Korona królestwa polskiego w XIV wieku,
  ...obok pojęcia korony jako zasadniczego insygnium monarszego...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wilno literackie na styku kultur,
  Zbiorowy tom Wilno literackie na styku kultur obejmuje przeszło...
  10,80 PLN 12,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Nieśmiertelni,
  W ciągu stu trzydziestu lat od powstania Krypty Zasłużonych na...
  17,00 PLN 20,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Topografia żydowskiej pamięci,
  Co łączy Kraków i Jerozolimę? Ile bożnic znajdowało się...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Stanisław August,Stanisław Cat-Mackiewicz

  Stanisław Cat-Mackiewicz

  Polska jest krajem odważnych żołnierzy i tchórzów cywilnych....
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Kronika wielkopolska,
  (...) nic nie jest w stanie zastąpić tej porcji wiedzy o polskim...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy,
  "Jeżeli przystępujemy do naszkicowania dziejów życia i rządów...
  10,80 PLN 12,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Władysław II Wygnaniec,
  "Od czasów S. Smolki utrwalił się typ monografii nie...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Procesy o czary w Polsce w wiekach XV - XVII,
  Oferowana praca jest pierwszą syntezą dziejów prześladowania...
  12,16 PLN 14,30 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Pitaval krakowski,
  Tytuł książki nie jest oryginalny. Pitaval to nie tylko...
  17,00 PLN 20,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Owoce zatrutego drzewa,
  Publikacja zawiera pięć analitycznych sprawozdań z głośnych...
  12,16 PLN 14,30 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Fryderyk Wielki a Polska,
  Ten człowiek, który od pierwszej chwili napełnił hukiem armat i...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Status moralny zwierząt,
  Czy powinniśmy zakazać cyrków ze zwierzętami i zamknąć ogrody...
  26,35 PLN 31,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne. Analiza formalizacji,
  Książka jest monografią z zakresu składni...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Po metaetyce,
  Etyka nie jest dziś martwa, jak chcą twierdzić niektórzy....
  11,05 PLN 13,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Trop innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych,
  Książka proponuje spojrzenie na angielską poezję religijną...
  9,35 PLN 11,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Poznanie, zbiorowość, polityka,
  Teoria aktora-sieci to jedna z najbardziej zaskakujących i...
  11,90 PLN 14,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Twórcze metafory medialne,
  W książce poruszono fundamentalną kwestię obecności metafor w...
  9,35 PLN 11,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Polska Rosja Marksizm,
  Andrzej Walicki (ur. 1930) jest historykiem filozofii i myśli...
  17,00 PLN 20,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Naród, historia i... dużo kłopotów,
  "W minionych latach często myślałem o problematyce narodów....
  11,90 PLN 14,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Sztuka według polityki,Piotr Piotrowski

  Piotr Piotrowski

  ARS VETUS ET NOVA, TOM XXVII Oddawana do rąk czytelników...
  10,80 PLN 12,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Między wojną a dyplomacją,
  Niniejsza monografia jest pierwszą w Polsce próbą przedstawienia...
  12,16 PLN 14,30 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Przyszła wojna,
  "(...) rachuba na humanitaryzm w przyszłej wojnie byłaby...
  9,95 PLN 11,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego,
  Telewizyjne debaty stały się jedną z najbardziej popularnych...
  12,16 PLN 14,30 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Polityka Becka,Stanisław Cat-Mackiewicz

  Stanisław Cat-Mackiewicz

  ... trzeba zawsze pamiętać i rozumieć tę prawdę, że polityka...
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Od Mickiewicza do Masłowskiej,
  Niniejszy tom jest kolejnym ogniwem serii międzywydawniczej...
  15,30 PLN 18,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Film japoński a kultura europejska,
  Czy Europejczyk uformowany przez reguły myślowe i konwencje...
  9,95 PLN 11,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Kino klasyczne t.2,
  Po dwóch latach od publikacji Kina niemego przekazujemy Państwu...
  15,30 PLN 18,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Obrazy i klisze. Między biegunami wizualnej pamięci Zagłady,
  Rozpoczynamy nową serię wydawniczą, jakiej w ostatnim czasie...
  12,75 PLN 15,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Dzieci XX Zjazdu,
  XX Zjazd KPZS w 1956 roku zmienił sytuację w sowieckiej...
  11,90 PLN 14,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Kino nieme,
  Kino nieme to pierwszy tom przygotowywanej w Instytucie Sztuk...
  13,60 PLN 16,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Dramat czasu i wyobraźni,
  Dzieła Wojciecha Hasa można nazwać nieustającą refleksją nad...
  10,80 PLN 12,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Ćwiczenia z przyjaźni,
  Ćwiczenia z przyjaźni to nade wszystko ćwiczenia z...
  13,60 PLN 16,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Efekt lalki,
  "Lalki nie cieszą się wielką popularnością w kręgach...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Media i dziennikarstwo,
  "Profesor Jacek Dąbała ma absolutnie unikalną umiejętność...
  11,90 PLN 14,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wartki nurt mediów,
  Medialność jest znamieniem współczesności. Jeśli Zygmunt...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Procesy i akty komunikacyjne,
  Obszar zawartych w niniejszych rozważaniach zagadnień obejmuje...
  10,20 PLN 12,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Władysław Łokietek na tle swoich czasów,
  "Praca (...), zasłużonego badacza naszego średniowiecza prof....
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Estetyczne aspekty japońskiej przestrzeni miejskiej,
  NAGRODA im. STEFANA MORAWSKIEGO Niniejsza książka poświęcona...
  12,75 PLN 15,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Mistrz Benedykt królewski architekt Zygmunta I,
  ARS VETUS ET NOVA. Tom XXXIV W historiografii istnieje długa...
  15,30 PLN 18,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną,
  W poszukiwaniu koncepcji idealnego miasta autor poszukuje...
  14,45 PLN 17,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Hale z poligonalnym chórem zintegrowanym w architekturze gotyckiej na terenie Polski,
  Głównym celem niniejszej książki jest gruntowna analiza grupy...
  12,16 PLN 14,30 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Dom przedpogrzebowy przy żydowskim Nowym Cmentarzu w Krakowie,
  Wraz z zagładą Żydów w czasie II wojny światowej została...
  9,35 PLN 11,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Jezuici wobec tradycji średniowiecznej,
  Książka jest pierwszą próbą określenia stosunku jezuitów do...
  13,60 PLN 16,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Karol Kremer i krakowski urząd budownictwa w latach 1837-1860,
  ARS VETUS ET NOVA. Tom XXXI Książka przybliża postać Karola...
  17,00 PLN 20,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Ukrainki. Wybór,
  Michał Czajkowski, potem Sadyk Pasza (1804-1886). Wołynianin....
  8,50 PLN 10,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Ukryte ogrody nieobecne przestrzenie,
  Książka Mariusza Gołąba pt. Ukryte ogrody, nieobecne...
  11,90 PLN 14,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej,
  MODERNIZM W POLSCE. Tom 15 Książka stanowi próbę...
  10,80 PLN 12,70 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Tragizm w komedii Dantego,
  Książka jest próbą szczegółowej interpretacji jednego z...
  17,00 PLN 20,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Xiądz Faust,
  Poezja Micińskiego została od początku uznana za zjawisko...
  12,16 PLN 14,30 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Ruiny istnienia,
  Ruiny istnienia gromadzą artykuły o siedmiu poetach polskich XX...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Rzym antyczny. Polityka i pieniądz / The Ancient Rome. Politics and Money. T. 5: Azja Mniejsza w czasach rzymskich / Asia Minor in Roman Times,
  Opracowanie jest zbiorem artykułów dotyczących szeroko...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Profanacje, rewizje - przeciw doktrynom,
  Książka Marka Mikołajca – dość skromna pod względem...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  VNDIQVE VICTORES,
  Książka opowiada o odzwierciedleniu rzymskiej idei panowania nad...
  81,55 PLN 95,94 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zmysł smaku,
  Oddana do rąk Czytelników książka o charakterze monografii...
  33,46 PLN 39,36 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Teoria ciał uporządkowanych,
  Podstawy teorii ciał uporządkowanych stworzone zostały przez...
  43,91 PLN 51,66 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii. Wyd. 5.,
  Niniejszy podręcznik jest zbiorem zadań z matematyki wyższej dla...
  18,82 PLN 22,14 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Wolność wypowiedzi i jej granice,
  Książka Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Dziedzictwo romantyczne,
  Tom zbiorowy Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu...
  27,18 PLN 31,98 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Changes in social awareness on both sides of the border,
  Celem książki pod naukową redakcją Urszuli Swadźby i Daniela...
  29,27 PLN 34,44 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Republiki literackiej nowoczesności,
  Tematem książki jest kształtowanie się idei nowoczesnej...
  31,37 PLN 36,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Szkice o antyku. T. 1: Antyk odczytany na nowo,
  Publikacja Szkice o antyku jest próbą ukazania różnorodnych...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Zoomorfismos fraseológicos del español y del polaco: un estudio contrastivo desde el punto de vista de la lingüística cultural,
  Przedmiotem pracy jest analiza kontrastywna frazeologizmów...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Widowisko - teatr - dramat. Wyd. 2. popr. i uzup.,
  Wobec dużej liczby różnego typu wydawnictw na tematy związane...
  25,09 PLN 29,52 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia i poczucie sensu życia,
  Co cechuje człowieka szczęśliwego i co odróżnia go od...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Yuppie oraz squatter,
  Przedmiotem publikacji Macieja Bernasiewicza są globalne style...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Miejskość i duch innowacyjności,
  Książka Miejskość i duch innowacyjności zawiera autorskie...
  20,91 PLN 24,60 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Oblicza twórczości,
  Monografia utrzymana jest w duchu postmodernizmu. Prezentuje z...
  17,77 PLN 20,91 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Słownik pisarzy śląskich. T. 4,
  Czwarty tom Słownika pisarzy śląskich, podobnie jak tomy...
  18,82 PLN 22,14 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Koncepcje oporu we współczesnych naukach społecznych,
  Przedmiotem pracy jest kategoria oporu analizowana w kontekście...
  39,73 PLN 46,74 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 4,
  Psychologia osobowości to prezentacja kolejnych trzech ważnych...
  23,72 PLN 27,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 3,
  STRUKTURA I FUNKCJE ŚWIADOMOŚCI to omówienie trzech kolejnych...
  26,35 PLN 31,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 5,
  Psychologia. Kluczowe koncepcje to nowoczesny przewodnik, który...
  26,35 PLN 31,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 1,
  Psychologia. Kluczowe koncepcje to nowoczesny przewodnik, który...
  33,15 PLN 39,00 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 2,
  Tom II podręcznika omawia 3 wielkie tematy w psychologii: emocje i...
  23,72 PLN 27,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Państwo,
  Praca uznawana za klasyczną analizę najważniejszej instytucji...
  33,92 PLN 39,90 PLN
 • - 15%
  NOWOŚĆ
  Genialni,
  Eric Weiner poszukiwał już szczęścia na całym świecie...
  29,67 PLN 34,90 PLN